Login Tecnet

Factură electronică

Termeni și condiții Comtec Net S.R.L.

Comtec Net S.R.L. pune la dispozitie serviciul de  accesare a facturii in forma electronica, (in continuare denumit “Factura Electronica”), pentru a permite Clientilor sai sa acceseze, vizualizeze, si sa analizeze facturile de servicii in cadrul Platformei Tecnet disponibila la adresa https://portal.tecnet.ro.

Accesul la factura electronica se poate realiza prin inregistrarea in si accesarea Platformei Tecnet sectiunea “Factura Mea”, disponibila pe pagina de internet https://portal.tecnet.ro.

Accesul este conditionat de inregistrarea prealabila si de acceptarea prealabila a TCU, dupa introducerea corecta a tuturor datelor necesare pentru inregistrarea corecta in cadrul platformei Tecnet Clientul este de acord ca operatorii Tecnet Helpdesk pot refuza cererea de inregistrare in situatiile in care se constata ca acesta a furnizat informatii neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantele normale.

Inregistrarea utilizatorului in cadrul Platformei Tecnet nu presupune in mod automat primirea facturilor prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul meniului Factura Mea. Asa cum se mentioneaza mai jos, Clientii primesc facturile exclusiv prin mijloace electronice in situatia in care si-au exprimat acordul in acest sens, prin transmiterea unei cereri exprese in acest sens.

In cazul in care, din motive independente de vointa Operatorilor, site-ul www.tecnet.ro nu este functional, sau Clientul nu acceseaza sau nu poate accesa sectiunea Contul Meu, Clientul nu este exonerat de obligatia de a plati facturile, avand obligatia de a se interesa asupra sumei de plata conform prevederilor din contractul de servicii de comunicatii electronice semnat cu Comtec Net S.R.L.

Primirea facturii prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul contului din cadrul Platformei Tecnet, nu impune obligativitatea platii on-line cu card bancar a facturii pentru serviciile Comtec Net S.R.L.

Orice utilizare a Facturii Electronice implica din partea Clientului luarea acestora la cunostinta a acestor TCU si aderarea neconditionata la acestia.

Neacceptarea TCU implica imposibilitatea Clientului de accesare si vizualizare a facturii electronice, aceasta urmand sa-i fie transmisa la adresa de e-mail utilizata pentru crearea contului Tecnet sau in forma tiparita la adresa de contact indicata in contractul de prestari servicii.

Pentru a asigura securitatea datelor din acest serviciu, accesul este permis prin aprobarea utilizatorilor care introduc corect Numele de utilizator si Parola.

Prin furnizarea datelor legate de contul sau de email, Clientul declara ca are controlul exclusiv al acestuia si isi asuma raspunderea in ceea ce priveste securitatea datelor astfel primite.

Clientul declara pe proprie raspundere si neconditionat ca este de acord cu urmatoarele:

  • Orice informatie care ii va fi furnizata prin intermediul facturii Electronice va fi utilizata exclusiv in scop
  • de informare personala;
  • Accesul la Factura Electronica va fi facut exclusiv pe baza acordului si a imputernicirii acordate de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, daca este cazul. Persoana astfel imputernicita si Clientul personana fizica trebuie sa posede cunostintele tehnice necesare pentru a pastra securitatea si confidentialitatea datelor Clientului si a persoanei juridice respective, actionand exclusiv pe riscul si raspunderea Clientului persoana fizica, respectiv pe riscul si raspunderea Clientului persoana juridica si a imputernicitului acesteia/reprezentantului persoanei juridice.

Clientul persoana fizica sau juridica este informat cu privire la drepturile sale legate de protejarea datelor personale conform legislatiei aplicabile asa cum rezulta si din prevederile in acest sens ale termenilor si conditiilor de folosire generale ale site-ului https://www.tecnet.ro.

Clientul este singurul responsabil de pastrarea parolelor si este responsabil pentru toate actiunile executate folosind codurile de acces primite si este obligat sa notifice operatorii Helpdesk Tecnet despre orice utilizare neautorizata si despre toate bresele de securitate (inclusiv de cele suspectate). Operatorii Helpdesk Tecnet nu au nici o responsabilitate legala in legatura cu orice paguba care poate sa apara ca rezultat a acestor actiuni sau al folosirii neautorizate sau ilegale a datelor de catre o terta persoana. De asemenea, Operatorii isi rezerva dreptul de a solicita compensatii pentru posibilele pagube ce ar rezulta din folosirea ilegala sau improprie de catre Utilizator a Facturii Electronice.

Continutul acestui serviciu (ex. marci inregistrate, fisiere de date, etc.) apartine Operatorilor Helpdesk Tecnet si este protejat de legilor aplicabile din Romania si/sau cele internationale. Clientul nu are dreptul de a reproduce, copia, vinde sau obtine in orice mod avantaje comerciale din continutul acestui Serviciu. De asemenea, Clientul accepta sa nu trimita mai departe, sa nu faca cunoscute, sa nu faca publice orice data disponibila accesata prin intermediul Facturii Electronice catre o terta parte si sa respecte toate prevederile legale aplicabile cu privire la securitatea informatiei, protectia acesteia si confidentialitate.

Prin utilizarea Facturii Electronice, Clientul este de acord ca oricare dintre si toate datele sale comunicate Operatorilor (inclusiv, dar fara a se limita la, adresa de e-mail) sa fie utilizate de Operatori Helpdesk Tecnet in scopul furnizarii Serviciului.

Operatorii Helpdesk Tecnet nu pot fi tinuti responsabili pentru accesul neautorizat la serviciu sau daca Serviciul este indisponibil din orice motive. In anumite cazuri, Operatorii Helpdesk Tecnet isi rezerva dreptul de a modifica sau inchide temporar sau permanent Serviciul sau o parte din acesta. Cu exceptia cazului in care contravin prezentilor termeni si conditii, termenii si conditiile contractului de abonament pentru serviciile Comtec Net S.R.L. cei de utilizare si folosire a site-ului https://www.tecnet.ro si orice alte conditii specifice agreate de catre Utilizator in relatia sa cu Comtec Net S.R.L. raman in vigoare si pe deplin aplicabile iar Clientul declara ca le-a luat la cunostinta si le accepta ca atare.

Factura Electronica – Comtec Net S.R.L.

Factura Electronica permite accesarea de catre Clienti a facturilor emise de catre Comtec Net S.R.L., in format electronic. Totodata, Clientii au posibilitatea sa isi activeze optiunea de vizualizare a facturii, care are valoare fiscala. Serviciul de Factura Electronica este disponibil gratuit tuturor Clientilor Comtec Net S.R.L. persoane juridice.

Datele despre factura lunara sunt disponibile imediat in cazul Clientilor existenti, iar in cazul Clientilor noi acestea vor fi disponibile incepand cu ciclul de facturare ulterior activarii serviciilor de comunicatii electronice.

Clientii Comtec Net S.R.L. cu ajutorul serviciului de Factura Electronica, beneficiaza de:

  • notificare la o adresa de e-mail prestabilita, privind emiterea unei noi facturi;
  • Transmiterea in mod electronic a facturii de servicii la o adresa de email;
  • acces ultimele facturi emise.

Factura Electronica este oferita in exclusivitate Clientilor care si-au dat acordul ca societatea Comtec  Net S.R.L. sa le transmita prin mijloace electronice si, mai precis, prin intermediul sectiunii Factura Mea facturile fiscale aferente serviciilor furnizate de Comtec Net S.R.L. si a caror cerere a fost aprobata in prealabil de departamentul Helpdesk Tecnet in mod automat sau manual.

Comtec Net S.R.L. transmite facturile fiscale catre Clientii de mai sus, prin utilizarea mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul Platformei Tecnet, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Codul Fiscal si Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Facturile electronice transmise pot fi vizualizate de Clienti prin intermediul Platformei Tecnet. In situatia in care Clientul primea in format tiparit si Anexa detaliata si/sau lista detaliata a tranzactiilor in format tiparit, va putea vizualiza aceste documente numai prin intermediul Platformei Tecnet.

Clientul care a optat sa primeasca factura exclusiv prin intermediul serviciului de Factura Electronica, incepand cu urmatoarea data de facturare va putea vizualiza factura fiscala emisa de Comtec Net S.R.L., in format electronic (PDF). Clientii care si-au dat acordul expres ca societatea Comtec Net S.R.L. sa le transmita exclusiv facturile prin intermediul Platformei Tecnet renunta la a primi facturile fiscale emise de Comtec Net S.R.L. in format tiparit, in plic.

Clientul care a achizitionat un serviciu furnizat de Comtec Net S.R.L. pentru care a ales tipul facturii, optand intre factura numai in format electronic gratuita si factura tiparita, va putea opta oricand dupa aceea pentru factura tiparita (trimisa prin posta), respectiv pentru factura in format exclusiv electronic gratuita.

Pentru a opta pentru primirea facturii electronice, Clientul, odata autentificat in cadrul Platformei Tecnet, cu numele de utilizator si parola, va solicita, din Sectiunea „Factura Mea” activarea Facturii Electronice, prin completarea unei adrese de e-mail valide si acceptarea prezentilor TCU. Cererea se considera solutionata la data primirii pe e-mailul completat mai sus, a unui mesaj de confirmare a solicitarii de activare a facturii electronice. Clientul care doreste sa-si schimbe optiunea revenind la factura tiparita se va adresa departamentului de suport Helpesk Tecnet prin intermediul platformei de suport Helpdesk Tecnet, prin email catre adresa helpdesk@tecnet.ro sau apeland 0212.314.702.

Pentru evitarea oricarui dubiu, daca Clientul opteaza pentru a reveni la transmiterea facturii in format tiparit, in plic, Clientului nu ii mai sunt puse la dispozitie facturi in cadrul Platformei Tecnet.  In aceasta situatie, singurele informatii care pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sunt cele mentionate pe factura emisa de catre Comtec Net S.R.L. in format hartie.