Login Tecnet

Siguranță

Aplicație Web 3.0 Ajax ce facilitează, într-un mod simplu și eficient, punerea la dispoziție a documentelor în format electronic, precum și aprobarea și semnarea lor de către terțe părți. Aplicația oferă semnături extinse (ce includ marcă temporală, cât și protecție împotriva diseminării neautorizate - Data Leak Prevention).

Customizare

Aplicația se adresează organizațiilor ce au nevoie de un flux de aprobare și semnare a documentelor într-un mediu de maximă securitate și siguranță, asigurând, în paralel. elementele de trasabilitate completă a acțiunilor.

Facilități

Instrument rapid și facil de punere la dispoziție și semnare a documentului, acesta fiind menținut într-o bază de date criptată. Documentul este accesibil prin intermediul unui link trimis via email. Încercările de accesare a documentului sunt autentificate, autorizate și complet auditabile.

Funcționalități:

 • Încărcare pentru unul sau mai multe documente (Text, Word, Excel) convertite automat în format PDF;
 • Definire câmpuri goale de semnătură și asignare către semnatari;
 • Salvare setări pentru un document ca template în vederea reutilizării;
 • Management complet al listelor de colaboratori și contacte;
 • Partajarea documentului încărcat cu lista de colaboratori predefiniți, într-un flux ce implică una sau mai multe semnături;
 • Partajarea documentului cu un grup de persoane, orice membru al grupului având drept de semnătură;
 • Delegarea semnaturii către o altă persoană;
 • Declinarea semnării, caz în care trebuie predefinit fluxul fie ca stopare sau continuare fără semnătură;
 • Ștergere, redenumire fișier sau mutare din Inbox;
 • Previzualizare a documentului fără a fi nevoie de descărcare sau imprimare;
 • Notificări emise către proprietar prin email la orice modificare a stării documentului, inclusiv când procesul a fost finalizat;
 • Colaboratorii care nu au procesat documentul sunt notificați în mod automat;
 • Opțiunea standard predefinită la terminarea procesului este “Transmitere prin email”;
 • Contactele pot fi importate în format CSV generat de aplicațiile, precum Gmail sau Outlook;
 • Fot fi încărcate mai multe documente într-o singură cerere;
 • Pot fi configurate notificări individuale pentru fiecare colaborator în parte;
 • Orice document și orice acțiune pot fi vizualizate într-o singură interfață;
 • Imaginile de semnătură dinamică de mână pot fi captate prin utilizarea mouse-ului sau creion stylus;