Login Tecnet

Portal Facturi

Pentru utilizatorul ce emite facturile electronice, scopul procesului de dematerializare al acestora este de economisire a spațiului de depozitare, reducere a costurilor de tipărire și al celor de achiziționare a plicurilor și timbrelor poștale.

Portalul permite dematerializarea completă a facturilor imediat după ce fluxul de facturare a fost implementat, indiferent de nivelul de acceptanță al facturilor electronice de către partenerii comerciali ai emițătorului.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și cerințelor utilizatorului emițător de facturi electronice în relația cu partenerii săi comerciali, platforma www.portal-facturi.ro oferă o suită de servicii integrate, în materie de emitere și transmitere de facturi:

Portal Facturi

  • recepționarea și validarea inițială a structurii fișierului care conține datele brute ale facturii din care va fi generată o factură electronică; 
  • structura datelor fixe adăugate datelor brute, cu scopul de a emite un exemplar original al facturii electronice; 
  • generarea exemplarului original al facturii electronice, în format PDF, prin optimizarea cu datele fixe a nivelului de date brute, referitoare la fiecare factură; 
  • optimizarea formatului facturii electronice la cel solicitat de către destinatari;
  • exemplarul original al facturii emise va fi semnat electronic de către emițător, marcat temporal, urmând a fi arhivat pentru o durată de 10 ani (conform legii nr. 82/1991), în arhiva electronică acreditată de MCSI.

Flexibilitate

Canalele de distribuire a facturilor electronice acoperă toată plaja posibilă, de la facturi electronice înglobate în mesaje EDI de orice fel (indiferent de tipul de sintaxă sau versiune de standard), până la factură PDF pusă la dispoziție în mod gratuit partenerilor dumneavoastră într-un portal dedicat sau transmisă pe email, fax sau hârtie.

Facilitate

Procesele sunt automatizate;
Există în mod unitar un singur format
al facturii electronice;
Fiecare factură beneficiază de istoric;
Interacțiunea umană este redusă la minim.

Obligații Legale

Autenticitatea originii: prin reținerea datelor de intrare de la client; Integritatea conținutului: prin crearea de facturi originale PDF; Lizibilitatea facturilor: prin crearea de facturi originale PDF; Păstrarea facturilor (durată de 10 ani): opțional la cererea clientului; Nonrepudiere: Prin marcarea temporală atât a fișierului sursă, cât și a fișierului destinație.