Login Tecnet

Portalul Tecnet e-Factură

Din punct de vedere tehnic platforma Tecnet a lucrat si lucrează cu formatul UBL utilizat în cadrul Sistemului RO-eFactură operand cu succes procesele de încărcare, descărcare, procesare și afișare a documentelor încărcate și postate in conturile SPV ale partenerilor noștri.
 
Pentru clienții EDI si WebEDI Tecnet formatul XML-UBL este funcțional si disponibil la cerere în cadrul secțiunii Mesajele Mele – Facturi emise putând fi testat prin introducere manuală în cadrul propriului cont SPV. 
 
Pentru completarea corespondentei codurilor CN/CPV, export automat, transmitere utilizând token de autorizare OAUTH 2.0, servicii de procesare/mapare sau arhivare vă rugăm să luați legătura cu colegii noștri din cadrul departamentului de vânzări la adresa: sales@tecnet.ro.
 
Autentificarea prin OAUTH 2.0 nu mai necesită prezență fizică a unui certificat digital extins cu token USB în cadrul interfeței care va încarcă și descarcă fișierele XML/ZIP în relație cu platforma ANAF RO-eFactură.
 

OAUTH 2.0 oferă posibilitatea generării unui certificat de autentificare valabil timp de 3 luni de la data generării în cadrul sistemului Tecnet e-Factură în vederea interacționării automate cu sistemul RO-eFactură-SPV-ANAF. Certificatul de autorizare poate fi reactualizat de 3 ori ( 3X90 de zile) de la data inițială a generării fără a necesita prezența Certificatului Digital Extins cu token USB.

Structura și validarea formatului XML se află într-o continuă modificare și ajustare în cadrul conform specificațiilor și validărilor efectuate de platforma dezvoltată de ANAF, acesta suportând modificări constante până la publicarea formei finale acceptate conform documentației UBL.

Formatul XML-UBL conținând semnătura digitală aplicată a Ministerului de Finanțe poate fi încărcat și descărcat in cadrul platformei RO-eFactură prin intermediul serviciilor Tecnet e-Factură.

Este important de menționat faptul ca modul de calcul stabilit în cadrul portalului RO-eFactură poate fi diferit de modul de calcul utilizat de sistemul dumneavoastră, situație care va necesita ajustarea modului de calcul utilizat atât la nivelul zecimalelor cât și la nivelul aplicării cotei de TVA în cadrul facturii.

Multiple formate

Ca si pana acum Platforma Tecnet procesează orice tip de mesaj transmis deja prin intermediul acesteia într-un format de tip: EDIFACT în standardul EANCOM , XML, CSV, XLS, transpunând conținutul acestora în schema acceptată în cadrul RO-eFactură

Incarcare xml

Platforma Tecnet eFactură incarcă și descarcă în mod automat mesajele identificate prin indexul receptionat in cadrul sistemului RO-eFactura, utilizând certificatele de autentificare generate de emitent sau destinatar prin SPV - OAUTH 2.0

stare mesaj

Platforma Tecnet recepționează, transmite, alertează și afișează mesajele de stare recepționate prin intermediul microserviciilor disponibile în cadrul RO-eFactura, la nivel de mesaj transmis, validat, semnat

Corespondenta Nomenclator

În cadrul secțiunii eFactură din platforma Tecnet, furnizorii care necesită declararea codurilor corespondente in cadrul nomenclatorului de produse pot completa codul corespondent CN sau CPV, la nivel de articol disponibil, in lista de produse aferenta companiei care va transmite factura către sistemul RO-eFactură

Arhivare

Atat emitentul cat si destinatarul pot arhiva legal mesajele (Documentul XML si semnătura atașată) recepționate/descărcate reprezentând Factura Originală, semnată de Ministerul de Finanțe, in cadrul platformei de arhivare eArchive oferite de Comtec Net