Login Tecnet

Mesajul Ministerului de Finanțe

Digitalizarea este un fenomen vizibil cu puternice implicații în domeniul economic, cu o evoluție extrem de rapidă ce creează noi oportunități pentru mediul de afaceri în relațiile comerciale și generează creșterea conectării și interacțiunii cu instituțiile publice, sens în care este necesară redefinirea proceselor și folosirea tehnologiei cu luarea în considerare a principalilor factori determinanți, precum: transmiterea, recepționarea și analizarea în timp real a datelor, procesarea unor volume mari de date, crearea de noi servicii în spațiul public care să aducă plus valoare în activitatea mediului de afaceri.

Proiectul „E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale.

Decizia de dezvoltare a proiectului de facturare electronică în România a fost luată după analizarea modului în care Italia a aplicat facturarea electronică generalizată atât pe relația Business to Government (B2G), cât și pe relația Business to Business (B2B) și presupune etape de proces care să permită comensurarea efectelor asupra mediului economic și gestionarea eficientă a datelor recepționate.

Portalul Tecnet e-Factură

Din punct de vedere tehnic platforma Tecnet a lucrat si lucrează cu formatul UBL utilizat în cadrul Sistemului RO-eFactură operand cu succes procesele de încărcare si descărcare a documentelor încărcate și postate in conturile SPV ale partenerilor noștri.
 
Pentru clienții EDI si WebEDI Tecnet formatul XML-UBL este funcțional si disponibil la cerere în cadrul secțiunii Mesajele Mele – Facturi emise putând fi testat prin introducere manuală în cadrul propriului cont SPV. 
 
Pentru completarea corespondentei codurilor CN/CPV, export automat, transmitere utilizând token de autorizare OAUTH 2.0, servicii de procesare/mapare sau arhivare vă rugăm să luați legătura cu colegii noștri din cadrul departamentului de vânzări la adresa: sales@tecnet.ro.
 
Autentificarea prin OAUTH 2.0 nu mai necesită prezență fizică a unui certificat digital extins cu token USB în cadrul interfeței care va încarcă și descarcă fișierele XML/ZIP în relație cu platforma ANAF RO-eFactură.
 
OAUTH 2.0 oferă posibilitatea generării unui certificat de autentificare valabil timp de 3 luni de la data generării în cadrul sistemului Tecnet e-Factură în vederea interacționării automate cu sistemul RO-eFactură-SPV-ANAF. Certificatul de autorizare poate fi reactualizat de 3 ori ( 3X90 de zile) de la data inițială a generării fără a necesita prezența Certificatului Digital Extins cu token USB.

Structura și validarea formatului XML se află într-o continuă modificare și ajustare în cadrul conform specificațiilor și validărilor efectuate de platforma dezvoltată de ANAF, acesta suportând modificări constante până la publicarea formei finale acceptate conform documentației UBL.

Formatul XML-UBL conținând semnătura digitală aplicată a Ministerului de Finanțe poate fi încărcat și descărcat in cadrul platformei RO-eFactură prin intermediul serviciilor Tecnet e-Factură.

Este important de menționat faptul ca modul de calcul stabilit în cadrul portalului RO-eFactură poate fi diferit de modul de calcul utilizat de sistemul dumneavoastră, situație care va necesita ajustarea modului de calcul utilizat atât la nivelul zecimalelor cât și la nivelul aplicării cotei de TVA în cadrul calculelor din factura emisă

Multiple formate

Ca si pana acum Platforma Tecnet procesează orice tip de mesaj transmis deja prin intermediul acesteia într-un format de tip: EDIFACT în standardul EANCOM , XML, CSV, XLS, transpunând conținutul acestora în schema acceptată în cadrul RO-eFactură

Incarcare xml

Platforma Tecnet eFactură incarcă și descarcă în mod automat mesajele identificate prin indexul receptionat in cadrul sistemului RO-eFactura, utilizând certificatele de autentificare generate de emitent sau destinatar prin SPV - OAUTH 2.0

stare mesaj

Platforma Tecnet recepționează, transmite, alertează și afișează mesajele de stare recepționate prin intermediul microserviciilor disponibile în cadrul RO-eFactura, la nivel de mesaj transmis, validat, semnat

Corespondenta Nomenclator

În cadrul secțiunii eFactură din platforma Tecnet, furnizorii care necesită declararea codurilor corespondente in cadrul nomenclatorului de produse pot completa codul corespondent CN sau CPV, la nivel de articol disponibil, in lista de produse aferenta companiei care va transmite factura către sistemul RO-eFactură

Arhivare

Atat emitentul cat si destinatarul pot arhiva legal mesajele (Documentul XML si semnătura atașată) recepționate/descărcate reprezentând Factura Originală, semnată de Ministerul de Finanțe, in cadrul platformei de arhivare eArchive oferite de Comtec Net