Login Tecnet

Portalul EDI Tecnet

EDI poate fi utilizat atât în procesele de vânzare, cât și în cele de achiziție, deschizând noi oportunități pentru implementarea unor tehnici moderne și avansate de supply chain.

Printre modulele disponibile dorim să menționăm Vendor Managed Inventory – VMI și Co-Managed Inventory, module ce reduc considerabil timpul de livrare, minimizând, de asemenea, costurile și durata de recuperare a investiției.

Procesare Mesaje

Procesare Mesaje - Platforma Tecnet procesează orice tip de mesaj transmis într-un format de tip: EDIFACT în standardul EANCOM , XML, CSV, XLS, etc.

Îmbogățire Mesaje

Mesajele pot fi îmbogățite în baza unor mapări, a unor baze de date sau cataloage, în eventualitatea în care acestea nu conțin toate informațiile necesare partenerului.

Validare Facturi

Pentru a putea asigura integrarea corectă în cadrul sistemelor contabile, înaintea transmiterii facturilor, asupra lor pot fi efectuate validări tehnice sau de conținut.

Generare Factură

Pe baza informațiilor electronice transmise și în funcție de specificațiile punctuale ale clientului. ulterior sunt generate formate PDF ale facturii.

Generare Comandă

În situația în care transmiterea comenzii nu este posibilă în mod automatizat, aceasta poate fi generată automat din interfața Tecnet.

Integrare Mesaje

Transmiterea mesajelor este posibilă în mod integrat și automatizat direct către sistemele interne de tip SAP, ERP sau alte aplicații personalizate.

Automatizare Procese

Majoritatea proceselor de comunicație electronică și de transmitere de date pot fi automatizate și personalizate, în funcție de nevoile punctuale ale fiecărui client.

Procese B.I.

Asigurăm automatizarea proceselor și interpretarea informațiilor bazată pe colectarea și procesarea informațiilor, în funcție de nevoile tehnice și de business ale fiecărui partener.

Cataloage De Produse

Ne asigurăm de generarea și sincronizarea atât automată, cât și manuală a cataloagelor de produse, pentru o mai bună optimizarea a proceselor de business desfășurate între parteneri.