Login Tecnet

Tecnet Sync™ este o aplicație ce vine în întâmpinarea nevoilor partenerilor de afaceri, cu soluții de sincronizare a prețurilor, cataloagelor de produse și a detaliilor comerciale. Aplicația vine cu o multitudine de funcționalități personalizabile, bazate pe fluxuri de lucru automatizate sau manuale, care pot include atât aprobare cât și rejectare a modificărilor aduse asupra informațiilor sincronizate.

Utilizarea concomitentă a proceselor de P.I.M. și M.D.A. asigură unicitatea datelor utilizate de parteneri în cadrul proceselor comerciale, cât și în cadrul proceselor interne de optimizare a fluxurilor și a stocurilor de marfă. Informațiile precum data de expirare sau alte detalii ale produsului care nu sunt exportate în cadrul mesajelor electronice sunt încărcate și actualizate în cadrul aplicației Tecnet Sync.

Sincronizare Master Data

Prin intermediul aplicației Tecnet Sync, partenerii pot sincroniza bazele de date și, de asemenea, pot negocia aspectele și procesele comerciale.

Informații Produs

Informațiile complete despre produse sunt populate în aplicație, în vederea trasabilității și raportării.

Validare Produs

Produsele sunt valide pentru tranzacțiile comerciale numai în urma aprobării acestora de către ambele părți.

Invalidare Produs

Produsele E.O.L. sunt marcate ca fiind invalidate. În urma invalidării, produsul nu mai este valabil pentru alte procese comerciale.

Modificare Produs

Este necesar ca orice modificare a prețului sau a specificațiilor produsului să fie aprobată de către ambele părți, înainte ca produsul să reintre în procesul comercial.